Darujte si lepší život!

Mgr. Erika Jakerle, MBA.

Terapie, Koučink, rozvoj osobnosti 

Přináším nový pohled na tvůj život pro jeho absolutní porozumění  a v důvěře tvořím prostor pro velké změny na trvalé úrovni. Specializuji se na nalezení skutečného potenciálu, smyslu života a odstranění všech bloků, které nám brání žít a užívat si svůj jedinečný plnohodnotný život... 

...Zahoď své obavy a rozevři křídla...

...a zažij svobodu a sílu jednat ze své hluboké podstaty bez omezení ...

Své komplexní hluboce transformační nástroje aktuálně přizpůsobuji pro největší možnou efektivitu vyřešení konkrétního bloku, či problému, čím se skokově urychluje celková progrese. 


Spolupráce k znovuzrození

 je má speciální nabídka, kde kromě klasických terapeutických sezení poskytuji intenzivní zaměření na tvůj plný potenciál, ale také cenné efektivní nástroje, které se dají používat celý život ke svému jedinečnému růstu.Laskavost vybraných nástrojů


Pojď si prohlédnout a zlehka pochopit laskavost a sílu mnou pečlivě vybraných, silně transformačních technik a nástrojů, které zasahují až na buněčné úrovni a které hledají a zpracovávají skutečné příčiny uložené v našem podvědomí, čím dochází k trvalým změnám...

...anebo se můžeš zcela odevzdat mé péči pro tvůj nejvyšší posun v tvém živote :)


Jak  mi může pomoci ?

HLUBINNÁ KVANTOVÁ

TERAPIE

Jak mi může pomoci ?

KOUČINK NLP

neurolingvisticé programování

Jak mi může pomoci ?

KRANIO-SAKRÁLNÍ

TERAPIE


Jak mi může pomoci ?

TERAPIE "CESTA" od Brandon BaysSpeciální nabídka


Nalezení svého poslání, 

svého smyslu života 

většinou vezme několik let a někdo s k němu nedopátrá nikdy. Proto jsem vybrala to nejlepší z mých terapií a vytvořila jsem unikátní laskavou transformační cestu, jak se hluboce propojit se svoji duší a znovuobjevit to, co je naší podstatou, aby jsme mohli žít v souladu se sebou a také, aby jsme mohli využívat svoje dary a náš skutečný potenciál.


Moje ideální klientela 

Jsou to lidi jako já. Chtějí objevit svoji sílu a krásu a chtějí zazářit v nejčistší podobě. Klienti, kteří mají silnou touhu se vymanit se ze svých omezení a konečně roztáhnout křídla.

Jsou již pro změnu ve svém životě připravení. Můj "rukopis" v terapiích

"Propojují klienty s jejich podstatou a učím je, vnímat své tělo, pocity i potřeby. Věřím ve své klienty a věřím v komunikaci s podvědomím, která přesahuje miliardu krát víc práci s myslí a se vzpomínkami."

" Mé srdce se otevře a v absolutní důvěře v dokonalost bytí se propojí na všech úrovních vnímání vědomí s klientem a láskyplně ho povedu do jeho zákoutí, tajů, ztracených snů i nadějí s cílem povznášet důvěru a sílu v sebe sama, aby mohl překonat své úskalí. 

A pak, s novou nadějí vzkvete do absolutního porozumění a spočine pak v novém stavu bytí, kde načerpá inspiraci a sílu pro nové kroky do nového života. "


To nejdůležitější pro mně v mé práci terapeuta je laskavé propojení klienta se sebou. Učím ho naslouchat jeho tělu, jeho potřebám. Stejně tak, jak ho propojuji s jeho srdcem, kde má uložené všechny své tužby, ale i skryté bolesti. Pracuji v úplném propojení s klientem, tak i s jeho vědomím a vnímám podstatu i zákulisí problému, vnímám důležité spojitosti mezi řádky provedení klienta k absolutnímu porozumění a laskavému uzdravení toho, čemu se na terapii věnujeme. Pokud to nestačí, pracuji i s rodovou linii, nebo až s minulými životy. Prostě udělám všechno pro to, aby jsme nalezli příčinu problému a uzdravili ji, přepsali bolesti, ztráty nenaplnění.

Vnímám se, že dokážu laskavě ale i pečlivě provést klienta traumatem ( a nemyslím si, že to každý terapeut může dělat), neudržuji klienta v pozici oběti. Kdykoli je to možné tak své klienty zdrojuji. Takže když jsi dojdou konečně k odbourání problémů, dám jim čas a prostor se nasytit těch pozitivních emocí, které po celý život strádali.

"Propojuji své naprosto transformační efektivní techniky s práci s podvědomím a úplném propojením se s klientem na vědomé úrovni kde vytváříme společně bezpečný prostor pro porozumění a uzdravení na buněčné úrovni."


CO U MNĚ ZÍSKÁŚ?
veškerou ochotu najít příčinu a problém vyřešit
místo pro znovunalezení sebe sama
novou inspiraci a sílu pro nové kroky do svého života
Vytvořte si webové stránky zdarma!